• Vi säljer batterier för industri

  Våra tillverkare är specialiserade inom sina produktområden, vilket betyder att vi kan erbjuda rätt produkt och den mest kostnadseffektiva lösningen. Genom vårt breda produktsortiment ges du möjligheten att optimera batterivalet efter kravbild, vilket säkerställer anläggningens drifttid.

 • Startbatterier för din bil

  Högre och högre krav ställs på våra startbatterier. Allt från enklare bilmodeller till fullutrustade lyx-bilar kräver sin speciella egenskap. Genom en kontinuerlig utveckling av unika egenskaper garanteras att vi erbjuder rätt batteri.

 • Lastbilsbatterier av hög kvalitet

  Dagens kommersiella fordonsbatterier kräver större kraft och cyklisk förmåga för att klara av de ökade mängder av elektrisk utrustning. Upprepad övernattningsanvändning av denna utrustning, följt av en motorstart på morgonen innebär att batterierna måste vara dimensionerade för att klara extrema förhållanden.

 • Batterier för MC och ATV

  Yuasa är världens i särklass största tillverkare av motorcykelbatterier. Majoriteten av motorcykeltillverkarna har valt att använda Yuasas batterier. Yuasa erbjuder ett sortiment av batterier med högsta prestanda, pålitlighet och lång livslängd. Oavsett vilken typ av motorcykel, scooter eller ATV du äger, har Yuasa ett passande batteri.

 • Batterier för marin och fritid

  Sortiment avsett för alla tänkbara fritidsapplikationer, inklusive husvagnar och marint bruk. De ska förväntas ge maximalt antal cykler och möta unika behov och krav hos användaren. Även batterier för trädgårdsmaskiner ingår i detta segment för konsument.

 • Batterier traktion

  Yuasas Pro Spec-serie består av fritt ventilerade blybatterier designade speciellt för att klara applikationer där det ställs höga krav på batteriets cyklingstålighet och djupurladdningskapacitet, d.v.s. ofta återkommande ur- och uppladdningar. Batteriets konstruktion ger en hög kapacitet i en mindre kapsling och den unika separatortekniken minskar självurladdningen och ökar lagringstiden.