Affärs- och leveransvillkor

1. E-handelsvillkor

Kunden förbinder sig att inte använda Batteripoolens e-handelstjänst på sätt som strider mot lagen. Vidare förbinder sig kunden att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig samt att tillse att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet.

Kunden ansvarar för eventuella debiteringar i Batteripoolens e-handelstjänst som uppkommer genom utnyttjande av kundens användarnamn tillsammans med kundens lösenord, fram till dess att kunden anmält spärrning av kontot till vår kundsupport på telefon 075-242 43 00. Anslutningen till Batteripoolens e-handelstjänst är personlig och får inte överlåtas till tredje part.

2. Leveransvillkor

Leveranser sker fritt från vårt lager i Tranås. Vi använder oss normalt av PostNords PALL.ETT eller företagspaket. Fraktdebitering sker enligt gällande prislista nedan. Vid andra försändelsesätt debiteras extra kostnader. Övriga leveransvillkor enligt IML 2009.

Vid fraktskador på gods ska synlig fraktskada alltid anmälas direkt till chauffören vid mottagandet, oavsett vilken transportör som används. Anmälan ska även ske till den speditör som använts. Vid ej synlig skada, så kallad "uppackningsskada" ska anmälan alltid ske till den speditör som använts. Anmälan kan göras inom 7 dagar efter att godset ankommit. Emballage och fraktdokument måste sparas tills speditören aviserar att det ej behövs längre eller att ärendet är avslutat. Vi önskar även ett foto på skadan samt en kopia på anmälan alternativt ett ärendenummer om vi ska hjälpa till att ställa krav mot speditören.

3. Betalningsvillkor

Normal kreditprövning sker för nya kunder. I övrigt gäller 30 dagars betalningstid efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

4. Prisvillkor

Våra priser baseras på respektive produkts ursprungsvaluta. Vid valutaavvikelser på mer än 2,25 % sker automatiskt tillägg/avdrag.

5. Returbestämmelser

Innan du returnerar varor till oss ska ni ringa vår kundsupport för att erhålla ett returordernummer. Vid returer av beställd vara där varan är felfri görs en bedömning av Batteripoolens kostnader för kontroll och provning etc. Baserat på denna bedömning görs sedan ett returavdrag, normalt minst 30 % av varans inköpsvärde. Returer understigande 250 Kr eller där originalförpackningen saknas eller retur av kundunik vara godkännes ej. Vid retur baserat på reklamation, felleverans etc. levereras ersättningsvara om ej annat begärs.

6. Personuppgifter

Genom att bli kund hos Batteripoolen AB registreras beställaren som kund i vårt kundregister enligt vår integritetspolicy och personuppgiftspolicy. I samband med registrering som kund och/eller vid beställning accepterar du som kund även att vi får kommunicera med dig via e-post. 

7. Fraktkostnader

Följande fraktkostnader gäller för leveranser från Batteripoolen AB i Tranås från och med 2022-01-01.

Vid orderläggning via webben används PostNord PALL.ETT inrikes om inget annat avtalats. Kontakta kundsupport om annat leveranssätt önskas.

Hämtas

Att hämta på plats på vårt logistikcenter i Tranås är helt kostnadsfritt, adress för upphämtning hittar ni här. Observera att varorna kan hämtas tidigast 1 timme efter lagd beställning.

Pris Hämtas tidigast
0 kr 1 timme efter lagd beställning

Fraktdebitering PostNord PALL.ETT inrikes


Postnummerområde 10-88 89-98
1/2 pall 395,00 kr 650,00 kr
Hel pall 695,00 kr 950,00 kr

I fraktpriset för pall ingår ej emballage såsom pallar, kragar och dylikt. Max. vikt för 1/4 och 1/2 pall är 300 kg, hel pall 999 kg.
Helst ska godset ej sticka ut utanför pallen. Om det gör det debiteras en 1/2-pall som en hel pall. Hel pall räknas upp till 1,5 pall.

PostNord Paket 16.00


Vikt Pris
0-3 kg 148 kr
3-10 kg 186 kr
10-25 kg 289 kr
25-35 kg 315 kr

PostNord Paket 12.00


Vikt Pris
0-3 kg 221 kr
3-10 kg 326 kr
10-20 kg 430 kr
20-30 kg 510 kr

PostNord Expresspaket


Vikt Pris
0-5 kg 759 kr
5-15 kg 901 kr
20-30 kg 1 183 kr

Farligt gods


Vikt Pris
0-100 kg 255 kr
100-1 000 kg 450 kr

 

Denna hantering debiteras separat på gällande tariff oavsett fraktfri gräns.

Kundsupport & order

Ställ en fråga eller lägg en order - vår kundsupport hjälper dig!

phone 075-242 43 00

Skicka e-post Skicka e-post