En batteriladdare kan ladda på flera olika sätt och med olika spänning- och strömstyrkor. En 3-stegsladdare skiftar mellan olika typer av laddning beroende på batterityp och fas i laddningen. En 3-stegsladdare kan användas till både cykliska batterier (traktionsbatterier) och standyby-batterier.

Tack vare denna teknik riskerar inte batteriet att skadas och kan därför laddas under obegränsad tid.


Alkaliskt batteri är ett mer vardagligt namn på ej uppladdningsbara batterier (primärbatterier) med alkalisk (basisk) elektrolyt. Dessa batterier har bättre egenskaper och en högre kapacitet än exempelvis brunstensbatterier, vars elektrolyt är syrabaserad. I stort sett alla ”vanliga” batterier du köper i butiken är av denna typ.

Ampere är den SI-enhet i vilken man mäter strömstyrka. Enheten är skapad av och döpt efter den franska fysikern André-Marie Ampère. Enheten förkortas A men används för mindre strömstyrkor även som tusendelars ampere (1/1000) i form av milliampere, då förkortat mA.

Amperetimmar (Ah) är den enheten som används för att definiera ett batteris kapacitet. Batteriets kapacitet visar hur mycket ström som kan tas ut ur ett fulladdat batteri under en viss tid.

1 Ah innebär att en strömstyrka på 1 A kan tas ut konstant under 1 timmes tid. I mindre batterier används ofta istället milliamperetimmar (mAh), vilket är en tusendels Ah.


En anod är den negativt laddade elektroden i ett elektromekaniskt system.

Batteri är den rätta beteckningen på minst två celler som är sammankopplade genom så kallad seriekoppling (oftast). I vardagligt tal används dock ofta ordet batteri även för enstaka celler, exempelvis för vanliga alkaliska stavceller.

Blybatterier är namnet för en mängd olika uppladdningsbara batterier, så som startbatterier eller cykliska batterier (traktionsbatterier). Blybatterier innehåller utspädd svavelsyra och elektroderna består av bly.

BMS är en förkortning av ”Battery Management System” och är en teknik som används i batterier för att bland annat kommunicera med externa enheter, så som displayer, laddare, motorer osv.

BMU står för ”Battery Management Unit” och är en del av ett batteris så kallade ”Battery Managment System” (BMS).

Brunstensbatterier är en äldre variant av primärbatterier (ej uppladdningsbara) och har till skillnad mot alkaliska batterier en elektrolyt som är syrabaserad. Brunstensbatterier kan även kallas transistorbatteri eller motorbatteri.

CAN-bus (Controlled Area Network”) är en vanligt förekommande kommunikationsbuss som används för kommunikation mellan bland annat batterier och andra enheter i mer avancerade batterisystem. CAN-buss finns i flera olika datahastigheter, protokoll och standarder. CAN-bus utvecklades av Bosch på 1980-talet.

En cell är en av flera sammankopplade delar i ett batteri. Genom att sammankoppla olika typer av celler, bygger man ett batteri med en valfri total spänning och kapacitet.

Samtliga uppladdningsbara batterier har en livslängd som man bland annat räknar i antal cykler. En cykel innebär en fullständig i- och urladdning av batteriet. När den beräknade livslängden, det vill säga maxantalet cykler, är uppnådd är det dags att ersätta batteriet med ett nytt.

Med cyklisk drift syftar man till alla applikationer som kräver kontinuerliga i- och urladdningar av batteriet. Detta kan vara exempelvis elbilar, mobiltelefoner, städmaskiner, truckar med mera.

Densitet är ett annat ord för täthet och är bl.a. ett sätt att mäta ett blybatteris elektrolyts laddningstillstånd. Ett fulladdat blybatteri har en densitet på 1,28 g/cm³ och ett urladdat blybatteri ca 1,10 g/cm³. Man mäter densiteten i ett batteri med hjälp av en så kallad densitetsprovare eller aerometer som det också heter.

En diod är en komponent som endast släpper igenom ström i en riktning. De sitter ibland i batterier för att undvika bl.a. ofrivillig laddning.

D.o.D. står för ”Depth of Discharge” och anges i procent och visar hur mycket av ett batteris kapacitet som kan användas innan det ska anses urladdat. Denna gräns avgör också hur lång livslängd batteriet har. Ett D.o.D. på exempelvis 75% gör att batteriet håller längre än exempelvis 90%.

Effekt anger den mängd energi som omvandlas per en viss tidsenhet. Mäts i SI-enheten Watt (W).

Elektrolyt är den vätska eller medie i en cell som bär jonerna. Elektrolyt kan vara syrabaserad eller alkalisk och kan vara flytande, fast eller gelform.

Kundsupport & order

Ställ en fråga eller lägg en order - vår kundsupport hjälper dig!

075-242 43 00

Skicka e-post